Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • vg1

Utfordringene til industrialiserte land

I denne aktiviteten skal dere lese to artikler og finne utfordringer industrialiserte land har når det gjelder å få til en bærekraftig utvikling.

I Brundtlandrapporten blir bærekraftig utvikling definert som: ”utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov”.

Bærekraftig utvikling baserer seg på tre pilarer: naturmiljø, økonomi og sosiale forhold

En bærekraftig utvikling for et land innebærer bærekraft med hensyn på både økonomi, sosiale forhold og naturmiljø. Globalt sett er det store forskjeller mellom land når det gjelder å oppnå bærekraft på disse tre områdene. Generelt sett kan man si at utviklingslandenes vektlegging av ”utvikling” og industrilandenes bekymring for ”miljøet” utgjør et hovedskille i forståelsen og gjennomføringen av en bærekraftig utvikling.

 

 

Les artiklene som står oppført under bakgrunnstoff i margen til høyre.

Skrive opp punktvis noen av de største utfordringene industrialiserte land har når det gjelder å få til en bærekraftig utvikling. De ulike punktene skal sorteres under naturmiljø, økonomi og sosiale forhold.

Kan dere tenke dere noen andre utfordringer som ikke er nevnt i artiklene? Funnene kan publiseres i Skoleavisa.