Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • barnetrinn 5-7
  • ungdomstrinn 8-10

Beltebil

Bygg og programmer en beltebil med ROBOLEGO.

Kjøretøyet skal drives av to motorer en på A og en på C. Overføring skjer via tannhjul til belter. Kjøretøyet skal være utstyrt med delt støtfanger med en trykksensor på hver side, koblet til hver sin innport henholdvis 1 og 3. På utport B skal det være varsellampe og på innport 2 kan det være lysføler eller temperaturføler.

Beltebil

Enkel oppgave

  1. Bilen kjører forover i 5 sekunder, stopper og rygger tilbake til start. Alt med full fart på port A og C.
  2. Bilen kjører et åttetall.

Middels vanskelig oppgave
Bilen kjører forover til den treffer en hindring på en av følerne som da trykkes inn. Bilen rygger i 1 sekund på full fart rett bakover. Dersom hindringen er på venstre side svinger bilen til høyre og omvendt i 3 sekunder med litt fart (1) på den ene motoren (evt. helt stopp dersom det blir bedre sving) og full fart (5) på den andre. Slik fortsetter kjøringen. Bilen vil komme unna hindringer.

Vanskelig oppgave
Som for middels, men i tillegg spiller bilen musikk under hele kjøreturen. Under rygging sender den ut varseltut (ikke musikk) og lampa på B blinker.

Oppgave med datalogging

Som for vanskelig, men på port 2 skal det være

  1. montert en temperatursensor som logger temperaturen der bilen kjører
  2. montert en omdreiningssensor som logger antall omdreininger totalt. Vi kan så beregne hvor lang bilen har kjørt.
  3. som 2., men nå skal det bare logges hvor langt bilen har kjørt rett forover. Tiden forover skal logges. Antall svinger til høyre og venstre skal logges. Lar dette seg gjøre?

Kommentarer/praktiske tips

Her er skjermbilder som viser programmeringen av beltebilen:

Enkel oppgave

Enkel oppgave programmert i Pilot 3. Frem og tilbake med ulik lysindikasjon. Enkel oppgave programmert i Pilot 3. Frem og tilbake med ulik lysindikasjon.

 Enkel oppgave programmert i Pilot 4. Hastighetsforskjellen mellom motorene bestemmer diameteren på sirklene –jo større forskjell, desto mindre sirkel. Ventetiden (?) må justeres slik at bilen klarer å fullføre en sirkel før den svinger motsatt vei.Enkel oppgave programmert i Pilot 4. Hastighetsforskjellen mellom motorene bestemmer diameteren på sirklene –jo større forskjell, desto mindre sirkel. Ventetiden (?) må justeres slik at bilen klarer å fullføre en sirkel før den svinger motsatt vei.

Middels vanskelig oppgave 

Middels vanskelig oppgave programmert i Utvikler 4 Middels vanskelig oppgave programmert i Utvikler 4

Vanskelig oppgave

Vanskelig oppgave programmert i Utvikler 4 Vanskelig oppgave programmert i Utvikler 4

Oppgave med datalogging

Del 1 Temperaturlogging

Temperaturlogging programmert i Utforsker 5 Temperaturlogging programmert i Utforsker 5

Del 2 Omdreiningslogging

Omdreiningslogging programmert i Utforsker 5 Omdreiningslogging programmert i Utforsker 5

Del 3 Logging av kjøring og svinging

Logging av kjøring og svinging programmert i Utforsker 5
Logging av kjøring og svinging programmert i Utforsker 5

Tasks i et program nummereres etter rekkefølgen de har i programstrukturen, hvor hovedprogrammet(fra første start, til første stopp) alltid er task 1. I programmet logges kjøringen forover, sving høyre og sving venstre i hvert sitt datasett. Kjøringen representeres med antall omdreininger (mål maxverdi på grafen og gang med hjulomkretsen = distanse). Antall svinger til høyre og venstre finner man ved å telle punktene langs streken på henholdsvis Y70 og Y50.

Logging av kjøring
Logging av kjøring

 

 

Materialer og utstyr

  • startkasse ROBOLAB med RCX