Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Hvordan måle tid?

Målet med denne økta er at elevene skal bli bevisst på hvordan man måler tid, og hvilke strategier og hva slags teknologi man kan bruke.

 

Forberedelse

Finn et passende område i terreng eller i skolegården for gjennomføring av tidsstafetten. Finn fram et ark, en tusj og stoppeklokke e.l. til hver gruppe.

Forslag til regler for tidsstafetten:

 • Elevene deles i lag på tre elever (ev. to der det det ikke går opp).
 • Hvert lag skal gå/løpe løypa seks ganger totalt, men bare én fra hver gruppe skal delta for hver etappe.
 • Startpunkt og sluttpunkt for de ulike lagene bør ligge noen meter fra hverandre.
 • Hvert lag skal prøve å komme gjennom de tre etappene slik at totaltida er nærmest mulig ei idealtid som du må bestemme på forhånd, f.eks. 4 min 50 sek.
 • Deltakerne som går eller løper løypa har ikke lov til å ta tida selv. De andre på laget må være tidtaker under etappen, men kan ikke gi sekunderinger.
 • Det er fellesstart for hver etappe, og hver gang en etappe er gått eller løpt, noteres etappetida opp på lagets ark.
 • Mellom hver etappe kan alle på laget se etappetidene de har notert, og de får litt tid (f.eks. et halvt minutt) til å diskutere strategi for neste etappe.

Les gjennom presentasjonen som skal brukes i etterarbeidet:

Ute, 20 min eller mer

Samle elevene i en halvsirkel. Fortell dem at målet med økta er å bli bevisst på hvordan man måler tid, og hvilke strategier og hva slags teknologi man kan bruke.

Informer elevene om reglene, og hva idealtida – totaltida for de tre etappene – er.

Del opp i lag. Marker på bakken hvor hver gruppe skal starte og komme i mål. 

Når alle tre etappene er gjennomført, er stafetten over. Tidene skal legges sammen. Den gruppa som kom nærmest idealtida har vunnet.

Etterarbeid, 10 min

Åpne presentasjonen, og legg inn tidene til de ulike gruppene i tabellen. Noen grupper forteller hvilken strategi de hadde, og hvordan de ev. endret den underveis i stafetten. Spør også hva de ville gjort annerledes hvis de skulle løpt stafetten en gang til.

Gå gjennom resten av presentasjonen, og avslutt med grubleoppgava Nøyaktig tid. La elevene lese alle tre utsagnene og diskutere i grupper hvilket utsagn de er mest enige i. Avslutt med en oppsummering i plenum.

 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (KE67)
  • Teknologi (KE68)

  Kompetansemål

  • 7. trinn
   • gi eksempler på hvordan naturvitenskapelig kunnskap er utviklet og utvikler seg (KM772)
 • Læreplan i matematikk 1.–10. trinn (MAT01-05)

  Kompetansemål

  • 5. trinn
   • utvikle og bruke ulike strategiar for rekning med positive tal og brøk og forklare tenkjemåtane sine (KM279)
   • formulere og løyse problem frå eigen kvardag som har med brøk å gjere (KM278)
 • Læreplan i kroppsøving (KRO01-05)

  Kompetansemål

  • 7. trinn
   • utforske og gjennomføre leik og spel saman med andre i ulike bevegelsesaktivitetar (KM2079)

Grunnleggende ferdigheter

 • Å kunne regne (GF4)