Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Hvilke kjennetegn har småkrypene?

Målet med denne økta er at elevene skal bli kjent med noen kjennetegn på ulike småkryp ved å lage modeller. 

 

Forberedelse

Bestem og ev. merk området som elevene skal gå i. Kopier ett småkrypatlas til hvert elevpar. Sørg for at elevene har kamera som de kan ta bilder eller film med.

Ute, 30 min

Samle elevene i en halvsirkel foran deg. Informer elevene om målet med økta. Del elevene inn i par, og del ut småkrypatlaset. Fortell elevene at den ene i hvert par skal velge et småkryp på atlaset uten at den andre vet hvilket. Den andre skal deretter gjette hvilket småkryp det er ved å stille spørsmål som kun kan besvares med ja eller nei. Spørsmålene skal handle om kjennetegn som antall bein, øyer osv. (Det er ikke lov å spørre om hvor på atlaset småkrypet er).

Be hvert elevpar om å se nøye på bildet av småkrypet som ble valgt og finne fire kjennetegn som de tenker er viktige for å kunne kjenne igjen dette småkrypet. De skal deretter finne materialer og bygge en modell av småkrypet sitt. Elevene skal ta bilde av sin modell når de er ferdige.

Gå sammen en runde for å se på hverandres modeller. La elevene gjette hva de andre har bygd. Hver gruppe forteller om sin modell og de fire kjennetegnene.

Samle elevene i en halvsirkel. Fortell dem at de nå skal på jakt etter småkrypet sitt. La dem hjelpe hverandre med tips til hvor man kan lete etter de ulike småkrypene. De skal filme eller ta bilde av småkrypet. Dersom de ikke finner sitt eget småkryp, kan de ta bilde eller filme andre småkryp de finner.

Etterarbeid i klasserommet, 30 min

Bruk PowerPoint-presentasjonen som støtte i etterarbeidet.

 • Side 1–7: Gå gjennom hva småkryp er, samt hvilke småkryp elevene har jobbet med ute.
 • Side 8: Be elevene diskutere hvordan de ulike modellene (småkrypatlas og egenbygde), samt bildet eller filmen av småkrypet, kan hjelpe oss til å kjenne igjen ulike småkryp i naturen.
 • La elevene dele tankene sine i plenum. Snakk om hvorfor vi bruker modeller og at alle modeller har styrker og svakheter.
 • Side 9–11: Oppsummer og avslutt økta med å vise morofakta om småkryp og insekter.
 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (KE67)
  • Jorda og livet på jorda (KE70)

  Kompetansemål

  • 4. trinn
   • sammenligne modeller med observasjoner og samtale om hvorfor vi bruker modeller i naturfag (KM795)
   • utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut (KM801)
  • 7. trinn
   • bruke og vurdere modeller som representerer fenomener man ikke kan observere direkte, og gjøre rede for hvorfor det brukes modeller i naturfag (KM770)
   • gjøre rede for hvordan organismer kan deles inn i hovedgrupper, og gi eksempler på ulike organismers særtrekk (KM778)