Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Utforsking av verdensrommet

Mennesket har en sterk trang til å utforske jorda og andre deler av verdensrommet. På den internasjonale romstasjonen bor og jobber astronauter fra mange land sammen for å forske på gravitasjon, jordobservasjon og mye annet. Mennesket har allerede vært på månen, men kan vi overleve i lengre tid på andre planeter?

Fortell elevene at i dag sendes roboter og annet forskningsutstyr til Mars, og det planlegges at mennesket skal reise dit i løpet av noen tiår. En reise til Mars vil ta minimum seks måneder hver vei, og det er ikke mulig å ta med seg alt man trenger eller sende nye forsyninger fra jorda.

Fortell elevene at ESA har laget en egen modell for et såkalt livstøttesystem som skal gjøre det mulig med lange romferder. Dette systemet kalles MELiSSA (Micro Ecological Life Support System Alternative). 

La elevene studere bildet av MELiSSA-kretsløpet og bildet av et økosystem på jorda. Be elevene forklare med egne ord hvordan MELiSSA-kretsløpet etterlikner naturen.

Be elevene lage en tabell for å beskrive hva som er produsenter, konsumenter og nedbrytere i de to kretsløpene og hva som er biotiske og abiotiske faktorer.

 

MELiSSA-kretsløpet. MELiSSA-kretsløpet. Illustrasjon: ESA

Akvatisk økosystem på jorda. Akvatisk økosystem på jorda. Illustrasjon: EPA/Mark Sharp

Faglig forklaring

Systemer er et lukket kretsløp, og et økosystem på jorda er brukt som modell for MELiSSA-kretsløpet. Mat, vann og oksygen gjenvinnes fra mannskapets avfall (avføring, urin, karbondioksid og utskilte mineraler). MELiSSA-systemet består av fem avdelinger, der tre av avdelingene inneholder bakterier som bryter ned avfallsprodukter. Den fjerde avdelingen inneholder alger og planter som bruker næring og karbondioksid for å lage mat og oksygen til astronautene i den femte avdelingen.