Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Hva er liv?

Hva er liv, og hva kjennetegner liv?

La elevene snakke sammen i smågrupper for å komme med egne beskrivelser av hva de mener kjennetegner liv. Bruk tenk–par–del.  [Liv er komplisert, det kan formere seg, det vokser, liv kan lagre og kopiere informasjon (i den genetiske koden), det utfører metabolisme (pust, gassutveksling, fordøyelse, energiomsetning), liv kan dø.]

Kan noen av kjennetegnene også passe på ikke-levende ting og prosesser? Bruk tenk–par–del.  [En iskrystall kan vokse, en skogbrann utfører metabolisme og en datamaskin kan lagre og kopiere informasjon. Muldyr (krysning mellom esel og hest) er definitivt levende, men kan ikke formere seg (er sterile).]

Fortelle at en måte å definere liv på er ved å ta utgangspunkt i den minste biologiske enheten vi kjenner til, nemlig cellen. La elevene jobbe sammen to og to med viten-objektet Celler

Fortell elevene at planter som vokser i verdensrommet lager celler med tynnere cellevegg enn planter som vokser på jorda. Kan dere tenke dere hvorfor?  Bruk tenk–par–del. [Uten tyngdekraften trengs det ikke like mye støtte for å holde planten oppreist mot lyset. Planten tilpasser seg og bruker mindre energi på noe som ikke er nødvendig.]

Faglig forklaring

Så kan vi definere hva liv er? Svaret på dette er egentlig nei, men vi kan lage noen beskrivelser av hva liv er og hva som kjennetegner de formene for liv som vi kjenner til. Det er viktig å forstå at disse beskrivelsene kommer fra oss mennesker, og at det kan finnes andre former for liv enn det vi kjenner til i dag.  

Ønsket om å definere liv går langt tilbake og har alltid opptatt mennesket: I Europa på 1800-tallet oppstod begrepet vitalisme, eller troen på en egen livskraft som kunne omdanne dødt eller uorganisk materiale til liv. Denne ble forkastet da den ikke lot seg bevise.

Et eksempel på definisjon av liv: «Life is a self-sustained chemical system capable of undergoing Darwinian evolution”. Gerald Joyce, NASA scientist, 1994

En måte å definere liv på er ved å ta utgangspunkt i den minste biologiske enheten vi kjenner til, nemlig cellen. En fungerende celle er levende. Alle levende organismer, fra bakterier til mennesker og dyr, består av én eller flere levende celler. Det er vanlig å dele celler inn i tre hovedtyper: dyreceller, planteceller og bakterier. 

Læringsressurs