Forsøk og praktisk arbeid

Allium-testen: Hvordan virker forurenset vann inn på celledelingen?

Forsøket beskriver fremgangsmåten til Allium-testen. Testen kan påvise at vann kan være forurenset av tungmetaller.

  Dag 1 En løk

 1. Merk plastglassene tydelig med gruppenavn og hva slags prøve/kontroll som er i røret.
 2. Lag et snitt rundt løken som er ca. 23 mm dypt og 11,5 cm fra rota på løken.
 3. Fjern så det ytterste laget av skallet ned mot rota, og fjern forsiktig litt av de tørre og døde røttene.
 4. Sjekk nå pH i de vannprøvene du skal bruke. Bruk pH-papir, drypp noen dråper fra vannet på papiret. pH skal ligge rundt 7, ved evt. avvik still inn riktig pH med 1 M HCl hvis pH>7 og 1 M NaOH hvis pH<7. Gjenta pH-målingene og fortsett innstillingen til pH ligger rundt 7.
 5. De første 24 timene skal alle reagensrørene inneholde springvann.
 6. Fyll glassene med springvann og sett løkene oppi, slik at rotdelen kommer ned i vannet. Pass på at vannmengden passer med størrelsen på løken, slik at bare rotspissen stikker ned i vannet.
 7. Forsøket skal utføres i romtemperatur og løkene må ikke bli utsatt for lys. Rørene dekkes til med svarte plastsekker, evt settes i et skap.
 8. La løkene stå til neste dag i romtemperatur.

  Løk i reagensrør

  Dag 2

 9. Løft løkene forsiktig opp med en pinsett og tøm av springvannet. Fyll riktig prøvemateriale som du skal undersøke, i glassene og sett løkene oppi. Sett løkene mørkt igjen, og la stå til neste dag.

  Dag 3

 10. Tøm av og fyll på ferskt prøvemateriale (dette for å hindre oppvekst av bakterier), på samme måte som i går. OBS: ikke forbytt løkene, de skal ha den samme type prøvemateriale gjennom hele forsøket.

  Dag 4

 11. Som dag 3.

  Dag 5

 12. Som dag 3 og 4.

  Dag 6

 13. Løk i mikroskop Nå skal løkene tas opp og bearbeides, slik at du kan fremstille gode preparater for mikroskop.
 14. Lag klar 6 reagensrør som inneholder en blanding av 1ml 1M HCl og 1 ml 1M CH3COOH. Kutt ca 1 cm av en rotspiss på hver løk, og legg bitene oppi hvert sitt reagensrør. Dette varmes i 5 min i et vannbad på ca 50˚С for å løse opp fibrene mellom cellene, slik at vi lettere kan fordele cellene på objektglasset.
 15. Kutt av ca 5 mm av rotenden og legg den på et objektglass.
 16. Drypp på 1 dråpe med 2 % orcein fargeløsning. Legg på et dekkglass.
 17. La nå preparatet ligge i 5-10 min, slik at rotenden kan absorbere fargeløsningen.
 18. Press deretter dekkglasset forsiktig hardt ned (men ikke så hardt at dekkglasset knuses), slik at cellene blir liggende spredt under dekkglasset. Ta enden av en blyant og kakk forsiktig mot dekkglasset.
 19. Hold objektglasset over en flamme, slik at objektglasset blir varmet opp. Kjenn etter ved å holde objektglasset mot overarmen din. Glasset skal være varmere enn huden, men du skal ikke brenne deg.
 20. Legg så preparatet på en aluminiumsblokk som på forhånd er avkjølt i flytende N2 i ca 5 min. Fjern så dekkglasset med en skarp skalpell.

For å dehydrere objektet (trekke alt vann ut av cellene), tar du objektglasset med preparatet umiddelbart, mens det enda er frossent, ned i:

I.      70 % etanol i 5 sek
II.     96 % etanol i 8 sek
III.   100 % etanol i 1 min
IV.    Nytt 100 % etanol i 5 min

 

Løkpreparater

La nå preparatet lufttørke i minst 30 min før du begynner å studere det i mikroskopet. For å beskytte preparatene, kan det limes på et dekkglass. Ta på lim i ytterkant av dekkglasset og press dekkglasset forsiktig ned på preparatet.

Læreplan i teknologi og forskningslære - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Teknologi og forskningslære 1
  • Den unge forskeren
   • gjøre rede for hvordan et naturvitenskapelig prosjekt planlegges, gjennomføres og etterarbeides før det blir publisert
   • planlegge, gjennomføre, analysere og dokumentere systematiske målinger om støy, luftforurensning, inneklima og vannkvalitet, og drøfte virkninger på helse og miljø

Materialer og utstyr

 • 6 løk (Allium Cepa)
 • 6 spissbunnete plastglass
 • springvann som negativ kontroll
 • positiv kontroll 0,02 M NiCl2
 • vann fra Bjørnlivatn
 • vann fra Fagerlivatn
 • vann fra Rødbekken
 • pH-papir
 • skalpell
 • objektglass
 • dekkglass
 • 45 % CH3COOH                                                                  
 • 1 M HCl
 • 2 % Orcein fargeløsning
 • 1 M NaOH
 • flytende N2
 • 70 % etanol
 • 96 % etanol
 • 100 % etanol
 • lysmikroskop med 400x eller 600x forstørrelse