Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 5-7

Tidsbruk

 • 1 dag

Langs bekkefar om våren – artsbestemmelse av ulike moser og løvtrær

I dette undervisningsopplegget ønsket vi å få elevene til å arbeide mer målrettet i nærmiljøet. Vi opplevde at for mange av elevene var planter stort sett planter, trær var trær og mose var grønt.

Læringsmål 

 • Elevene skal kunne identifisere fem ulike mosearter og fem ulike løvtrær som finnes i skogsområdet langs bekkefaret/skolens nærområde.
 • Elevene skal kunne beskrive generelle kjennetegn ved mosearter og løvtrær
 • Elevene skal kunne beskrive ulike særtrekk ved tresorter
 • Elevene skal kunne beskrive ulike særtrekk ved moser  
 • Elevene skal kunne lage en seljefløyte  

Del 1: Teoretisk innledning og gjennomgang av målsetninger i klasserommet (ca. 45 min.)

Presentere elevene for oppgaven; å samle inn minst fem ulike mosearter og fem ulike løvtrær. Vise kjennetegn ved ulike moser og tresorter og gjennomgå et løvtresårssyklus. Hvis opplegget gjennomføres om våren, vil seljefløyte være et konkret tegn på at sevjen går og treet våkner fra vinterdvalen. 

Del 2: Feltarbeid (2,5 timer)  

Å bevege seg langs et bekkefar kan by på utfordringer når fremkommeligheten ikke alltid er den enkleste og veivalget ikke er selvsagt. Å bevege seg langs et bekkefar kan by på utfordringer når fremkommeligheten ikke alltid er den enkleste og veivalget ikke er selvsagt.

Elevene skal arbeide i samme området som i opplegg 2, men jobbe mer fokusert i dette feltarbeidet. Gjennom innsamling av minst fem ulike arter fra løvtrær og moser vil elevene kunne beskrive og se forskjellene mellom objektene. Dette vil særlig komme til nytte når elevene skal jobbe med bestemmelsesnøkler. Et rapporteringsskjema vil hjelpe elevene til å holde oversikt over hvor langt de har kommet i feltarbeidet og etterarbeidet i klasserommet. Elevene skal også identifisere et seljetre og lage en fløyte. 

 

Vi ønsket at elevene skulle lære om ulike trær i området rundt skolen og hvordan treet har ulike faser i løpet av året. Noen fikk til å lage fløyte – de fleste måtte prøve mange ganger. Vi ønsket at elevene skulle lære om ulike trær i området rundt skolen og hvordan treet har ulike faser i løpet av året. Noen fikk til å lage fløyte – de fleste måtte prøve mange ganger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navn:
Langs bekkefar om våren: 
  Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Mål 5 Mål 6 Mål 7
  Samle fem
ulike mosetyper
fra skogen.
Bestemme
hva slags mosetyper
dere har funnet.
Samle inn
prøver fra
fem ulike
løvtrær (blader,
bark, blomster).
Bestemme
hva slags
trær dere
har funnet.
Kjenne igjen
de ulike
mosetypene.
Kjenne igjen
de ulike
løvtrærne
Lage en
seljefløyte
Objekt 1              
Objekt 2              
Objekt 3              
Objekt 4              
Objekt 5              

 

Del 3: Etterarbeid/evaluering (45 min.) 

Elevene skal gjennomgå sine funn og prøve å identifisere de ulike objektene. Når elevene har fylt ut sitt registreringsskjema, sammenligner de sine funn. Klassen går i fellesskap igjennom funnene og teller opp hvor mange ulike arter som er identifisert. I forbindelse med felles gjennomgang redegjør elevene for hvordan de gikk frem for å identifisere de ulike objektene de hadde funnet.   

Materialer og utstyr

 • Forstørrelsesglass 
 • Rapporteringsskjema 
 • Lupe 
 • Bestemmelsesnøkler 
 • Diverse floraer 
 • PC m/Internett
 • Mikroskop 
 • Kniv 

Tema

Læringsressurs

Læremiddel