Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • ungdomstrinn 8-10

Galileis akselerasjon

Galileo Galilei (1564-1642) fra Italia gjorde en rekke oppdagelser som har betydning for hvordan vi tenker på fysikk idag. I dette videoklippet fra NRK får vi demonstrert hvordan han fant ut av akselerasjonen til fallende gjenstander.

Hvordan kunne han måle farten før de hadde klokker?

Læreplan i naturfag

  • Etter 10. årstrinn
    • Fenomener og stoffer
      • gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon