Forsøk og praktisk arbeid

Leke med vektstenger

Vindusviskere på biler beveger seg på ulike måter. På de fleste biler beveger de seg parallelt, mens på andre beveger de seg mot hverandre og fra hverandre – med kun én motor. Hvordan er de koplet sammen? Prøv deg fram. En vindusviskermodell kan lages enkelt med papp og festes med splittbinders. Hullene til splittbindersene kan du lage med en syl eller med hulltang.

Vindusvisker-1 Vindusviskerne er vektstenger som kan bevege seg om en aksel, som de sorte pilene viser. Bevegelsen overføres fra den ene viskeren til den andre med et stag. Hver av viskerne blir en vektstang – en toarmet vektstang. Viskerne beveger seg parallelt. 
Vindusvisker-2 Legg merke til at staget på skrå binder sammen vindusviskerne på oppsiden av akselen på den venstre vindusviskeren og på nedsiden av den andre. Akslingene er plassert ulikt – se pilene. Dermed blir den venstre en enarmet vektstang og den høyre en toarmet vektstang. Skråstaget overfører bevegelsene fra den ene viskeren til den andre, slik at de beveger seg mot hverandre og fra hverandre.