Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • barnetrinn 5-7
  • ungdomstrinn 8-10

Leke med kronhjul

Her får du tips til leker som bruker kronhjul i mekanismen, dvs tannhjul som kan kobles vinkelrett sammen.

Leke med kronhjul -1   Bildet viser at hjulet midt på akslingen ligger litt på siden av det gule hjulet. Dermed kan vi overføre rotasjonen i vinkel. Oppå vogna kan du sette en karusell eller propell.
  Leke med kronhjul -2  
  Leke med kronhjul -3  
  Leke med kronhjul -4

Den morsomme ideen her er å bruke kronhjul til å få propellen foran på vogna til å gå fort rundt. Med tenner på siden overfører den rotasjonen i vinkel. Overgangen fra stort hjul på drivhjulsakselen til lite hjul på propellen gir stor fart på propellen.

Tell tennene på de to hjulene og regn ut utvekslingen.