Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
  • barnetrinn 5-7
  • ungdomstrinn 8-10

Leke med tannhjul

Her er ideer til leker som bruker tannhjul.

tannhjul - en overføring

Det store tannhjulet (rødt) sitter på sveiva og overfører rotasjonen til det lille tannhjulet (gult). Akslene festes med splittbinders i bakveggen og i en innfelt vegg bak spiralen. Hull til splittbinders kan lages med en hulltang eller med en syl. Boksen kan formes på ulike måter. 

Tell tennene på de to tannhjulene og regn ut utvekslingen. Hvor mange ganger går det lille tannhjulet/spiralskiva rundt for hver omdreining av av det store tannhjulet/sveiva?

  tannhjul - to overføringer - 1

Her er en fikantet boks med tannhjuloverføring på begge sider av boksen og med hele tre akslinger. Overføringen går fra sveiva med stort, grønt tannhjul til lite, rødt tannhjul. Det lille, røde tannhjulet sitter på samme aksling som det store, gule på den andre siden av boksen. Dette overfører rotajonen videre til akslingen med det lite grønne tannhjulet med propellen, som derfor får stor fart når du sveiver. Her er det altså to utvekslinger (gir).

Tell tennene på de to tannhjulene og regn ut utvekslingen. Hvor mange ganger går spiralskiva/det lille grønne tannhjulet rundt for hver omdreining av sveiva?

Kommentarer/praktiske tips

Mulige problemer som kan oppstå er at: 

  • tannhjulene glir på akslingen. Løsning: Med knipetang kan du lage noen hakk der tannhjulet skal sitte og/eller ta på en dråpe kontaktlim.
  • tennene på tannhjulene glipper. Løsning: Hullene til akslingene må ha ganske nøyaktig avstand. Legg de to tannhjulene på bordet med tennene godt i hverandre: Mål så senteravstanden. Hullene til akslingene må ikke være for store, slik at det blir slark. 

Ved å feste på en fargeskive og sveive fort, blir fargene blandet slik at den ser grå ut. Med en skive med «riktig» fordeling av fargene i regnbuen kan du få hvit farge når du sveiver.