Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 1-2
 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7

Fuglekasse med kamera

Det blir stadig mindre urørt natur. Dette får konsekvenser for fuglelivet fordi fuglene er avhengig av å bygge rede i gamle, hule trær. Ved å henge opp fuglekasser hjelper du fuglene å finne seg en bolig, og bidrar samtidig til et rikt fugleliv.

Fuglekasse

Denne aktiviteten viser hvordan du kan følge med på fuglelivet inne i fuglekassen, og hvordan du kan dele din video med andre på internett.

Fordelen med å bruke webkamera er at du kan observere fuglene i sitt naturlige miljø uten at de selv blir forstyrret. Studer "Retningslinjer for bruk av kamera i fuglereir" fra Direktoratet for naturforvaltning før du begynner.

Monter fuglekassen og registrer observasjonene

Sett opp kassen på et sted hvor det er observert mye fugleliv, gjerne i nærheten av en fôringsplass. Du bør følge med på webkameraet ofte og registrere observasjonene systematisk.

Eksempel på en observasjonslogg

 
Dato Aktivitet
19.mars Kameraet går kontinuerlig. Blåmeisen inspiserer boligen og er aktiv i åpningen.
25.mars  Aktiv reirbygging, mer materiale kommer inn i kassen.
.... ......

Registrer dine fugledata

På www.miljolare.no. kan du registrere hvilken fugl som tar bolig i fuglekassen og sammenligne dine observasjoner med andres.

Del videoen med andre

Du kan dele videoen direkte på internett dersom du har utstyr og nettlinje til det. Her foreslås www.stickam.com, men det er flere nettsteder som tilbyr samme tjeneste. 

Kommentarer/praktiske tips

Montering av kamera

Kameraet kobles via kabel eller tråløst system til et USB basert inngangskort, som igjen kobles til en datamaskin. Det er viktig at datamaskinen står på hele døgnet. Stream videoen til internet ved hjelp av en gratis streaming tjeneste.

De fleste datamaskiner av nyere dato kan brukes som streamingtjenere. Dette er et flott formål for en bærbar eller stasjonær datamaskin som ikke lenger er i bruk.

Streaming på Stickam

Stickam er det mulighet for opptak. Nettstedet har et chattefelt. For å ivareta administrative oppgaver kan det være en fordel å opprette en admin konto på nettstedet. Stickam lagrer statistikk for besøk, og promoterer enkelte publiseringer på sin forside.

For mer teknisk informasjon se vedlegget "Eggcubation" -en beskrivelse av et fuglekasseprosjektgjennomført ved Skolelaboratoriet i Bergen.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 2. årstrinn
  • Forskerspiren
   • beskrive, illustrere og samtale om egne observasjoner fra forsøk og fra naturen
  • Mangfold i naturen
   • gjennomføre aktiviteter i nærområdet for å lære om naturen og samtale om hvorfor dette er viktig
 • Etter 4. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke måleinstrumenter, systematisere data, vurdere om resultatene er rimelige, og presentere dem med eller uten digitale hjelpemidler
  • Mangfold i naturen
   • samtale om og sammenligne livssyklusen til noen plante- og dyrearter
 • Etter 7. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke digitale hjelpemidler til å registrere, bearbeide og publisere data fra eksperimentelt arbeid og feltarbeid
  • Mangfold i naturen
   • planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere observasjoner og systematisere resultatene

Materialer og utstyr

 • Fuglekasse
 • Webkamera som kan filme om natten
 • Strøm-, video- og lydkabling
 • Videoinngangkort til datamaskin
 • Datamaskin for digitalisering og streaming
 • Streamingside på internett