Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7

Trekk ut informasjon av en tekst om kanel mot mugg

Denne leseaktiviteten tar utgangspunkt i artikkelen ”Kanel mot mugg” fra nysgjerrigper.no

Artikkelen

 1. Forberede lesingen / foregripe innholdet i teksten: Hva slags kunnskap har dere om mugg på brød? Hva vet dere om kanel? Hva tror dere teksten handler om? Se på overskrifter, innledning, bilder og bildetekst.
 2. Les artikkelen og strek under ord og fraser som beskriver hvorfor kanel hindrer at brød får mugg. Bruk denne informasjonen til å skrive ned en forklaring. Oppsummer det dere har funnet i grupper eller plenum. 
 3. Les igjennom teksten en gang til. Strek deretter under ord og fraser som beskriver hvordan forskerne gjennomførte forsøket med å teste hvordan kanel forhindrer mugg på brød. Lag en skriftlig oppsummering som er så kort som mulig. Diskuter hva dere har kommet fram til i grupper eller plenum.

Kommentarer/praktiske tips

I denne aktiviteten får elevene hjelp til å finne viktig informasjon i teksten gjennom enkle og spesifikke leseinstrukser.

I denne aktiviteten får elevene to enkle og spesifikke instrukser når de leser teksten: lokaliser hvordan kanel hindrer mugg på brød og forsøksoppsettet. Ved å få et så tydelig oppdrag kan elevene oppleve dette mer som en jakt på opplysninger i stedet for lesing av en tekst. Ved å finne svar på disse to temane har elevene fått med seg det som er viktig i teksten.

Hver oppgave bør etterfølges av en diskusjon i små grupper eller i hel klasse. På den måten får elevene repetert det de har lest, de må uttrykke innholdet muntlig og de får mulighet til å sammenligne egne understrekinger med det som andre har streket under. Når de i tillegg skal skrive forklaringer og oppsummeringer ut fra det de har understreket, får de en større grad av refleksjon og de får brukt skriftlige ferdigheter.

Her er det en god anledning til å forklare og diskutere vanskelige ord. Hva er for eksempel mikrober, bakterier og virus? Oppsummeringen bidrar til å skape refleksjon og bevissthet rundt hva som er viktig i teksten og er en viktig del av leseprosessen.

Artikkelen beskriver forsøk som forskere har gjennomført. Dette gir elevene en god mulighet for å se hvordan forskere tester hypoteser og endrer en parameter av gangen for å sammenligne resultatene.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 4. årstrinn
  • Forskerspiren
   • innhente og bearbeide informasjon om naturfaglige tema fra ulike kilder og oppgi kildene

Nettressurser

(nysgjerrigper.no)