Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 5-7

Tettegras

De fleste barn synes det er spennende med insektetende planter, og tettegras er en egnet art å eksperimentere med.

Tettegras i melk etter tre timer ved romtemperatur. Ikke rart at tettegras har hatt ry av å ha nesten magisk virkning på melk. Tettegras i melk etter tre timer ved romtemperatur. Ikke rart at tettegras har hatt ry av å ha nesten magisk virkning på melk.
 1. Legg deg ned på magen og kjenne på de glatte blada og studere insektene som sitter fast. De fleste insektene er små. Hvor store er de største? Tell hvor mange det er. Darwin gjorde det samme og fant gjennomsnittlig 4,4 insekter per blad på tettegras fra Wales. Med lupe er det mulig å se de slimproduserende kjertlene som sitter som små knopper over bladet.
   
 2. Darwin forsøkte å ”mate” tettegras med insekter og andre godsaker. I ett av forsøka la han dråper med melk på blada. Etter tre timer var melka skilt i ostestoff og myse, og etter ytterligere 20 timer var ostestoffet absorbert. Dette forsøket er lett å etterprøve. Bruk en dråpeteller for å avsette melkedråpene (se foto under).
   
 3. En annen måte å studere tettegrasets koagulerende virkning på, er å legge noen blad i et reagensrør med melk. Hurtigst går det i et lite reagensrør. Etter tre-fire timer har melka løpt sammen til en fast propp (se foto til høyre).
Her ser vi en etterprøving av Darwins forsøk på et tidlig stadium. Melka har begynt å skille seg i ostestoff og myse. Her ser vi en etterprøving av Darwins forsøk på et tidlig stadium. Melka har begynt å skille seg i ostestoff og myse.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • undersøke og beskrive blomsterplanter og forklare funksjonene til de ulike plantedelene med tekst og illustrasjon
   • beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og dyrearter og ordne dem systematisk

Materialer og utstyr

 • tue med tettegras

Bakgrunnsstoff