Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • teknologi og forskningslære x og 1

Tidsbruk

 • Ca. 2 måneder, inkl. en del besøk på bensinstasjon og selvstendig arbeid

Realfag i bedrift

Bruk en bensinstasjon i nærmiljøet for å kartlegge bruk av realfag i bedrift og for å drøfte ulike sider ved teknologisk utvikling. 

Besøk en bensinstasjon i nærmiljøet. Snakk med daglig leder om du kan bruke denne stasjonen til denne prosjektoppgaven. Arbeidsoppgaver skal planlegges og dokumenteres før du går på stasjonen.

Resultatet som skal leveres/presenteres:

 • 2 rapporter, en hovedrapport hvor du kartlegger bruk av realfag i bedrift (planlegging, prosjektering, bygging og drift av en bensintasjon), og en hvor du drøfter etiske, miljømessige, kulturelle og politiske sider ved teknologisk utvikling og hvor dette knyttes til bruk av hydrokarboner som drivstoff, lokal og global forurensing, CO2-problematikk, NOx, avrenning m.m.
 • Tegning (eks. programmet Sketchup eller Blender)
 • Modell
 • Presentasjon i Impress, PowerPoint, hjemmeside eller lignende

Bakgrunnsstoff om bensinstasjoner finner du hos: Statens forurensingstilsyn, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, lover og forskrifter, Miljølære.no, regler om avløpsvann, produksjon og raffinering av oljeprodukter, intervjuver  m.m.

Kommentarer/praktiske tips

 • Før elevene går på en bensinstasjon, så gi dem en instruks om sikkerhet; trafikk, brann- og eksplosjonsfare (røykeforbud), giftige stoffer m.m.
 • Gi elevene en innføring om kompleksiteten rundt en bensinstasjon, drivstoff (giftighet, brann- og eksplosjonsfare, miljøkonsekvenser) samtidig som det selges og håndteres mat med de forskriftene som det krever.
 • Pass på at elevene fokuserer på noen få elementer, så prosjektet ikke blir for omfattende. Prosjektet kan deles opp.
 • Prosjektet fokuserer ikke på en spesiell teknologi.
 • Naturfaglig bakgrunn er viktig, det er greit å vite en del om drivstoff og sikkerhet i forkant.
 • Eksterne fagmiljøer som kan involveres er daglig leder på bensinstasjonen, lokale entreprenører, oljeselskaper.

 

Materialer og utstyr

 • Modell kan bygges enkelt i papp eller mer komplisert i plast med elektronikkfunksjoner
 • Kostnadsramme: bruker utstyr og materiell som tidligere er innkjøpt, ca. 500 kr