Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • teknologi og forskningslære x og 1

Tidsbruk

  • 2-3 ganger á 3 timer

Undersøkelse av prinsippet for moderne eggkoker

Er eggkokingen avhengig av at vannmengden tilpasses antall egg? Og i tilfelle hvorfor?

Eggkoker Moderne eggkokere bruker damp og ikke vann for ”koking” av eggene. I bruksanvisningen står det at dersom du skal koke ett egg, skal du bruke en viss vannmengde og dersom antall egg økes så skal vannmengden reduseres tilsvarende.

Elevenes utfordring er å finne grunnen til denne relasjonen mellom koketid og antall egg, og vise med forsøk at deres forklaring er riktig.

Elevene må skaffe seg bakgrunnskunnskap om hva som skjer inne i egget når det kokes og hvilke betingelser som kreves for denatureringen av eggproteinene. De må ut fra å studere eggkokerens oppbygning forstå virkemåten, og dermed se mulige grunner til problemstillingen i oppgaven. Den største utfordringen er å sette opp forsøk som belyser deres hypotese og som kan gi entydige svar.

Kommentarer/praktiske tips

  • Start med å tipse elevene om å avklare om det bruksanvisningen beskriver om vannvolum og eggantall er sant. Er kokingen avhengig av at vannmengden tilpasses antall egg? Dette kan avklares før en begynner å undersøke hvorfor det er slik. Hvis dette ikke er tilfellet, hva skulle grunnen til veiledningen da være (f.eks. vannforbruk, energiforbruk)?
  • Det er viktig å diskutere med elevene hva som skjer når egg kokes, og få dem til å studere eggkokerens oppbygning og dermed virkemåte.
  • Det er viktig at de skriftlig setter opp en hypotese og planlegger forsøk for å belyse/avklare sin egen hypotese. Hovedutfordringen for elevene er å sette opp forsøk som belyser deres hypotese og om de får resultater som er entydige nok til å kunne trekke en konklusjon.
  • Ved å inkludere utprøvingen av egen hypotese og vektlegge rapportskrivingen av prosjektet, vil dette prosjektet kunne dekke opp angitte kompetansemål og danne viktig grunnlag for å gjennomføre miljøprosjektet.
  • Elevene setter stor pris på om en kjøper inn loff, slik at de kan nyte eggene etter koketestene.

Materialer og utstyr

  • eggkoker (f.eks. fra Claes Ohlsson)
  • egg

kostnadsramme: 200 kr per eggkoker (engangsinvestering)