Film

La oss spørre dyrene!

La oss spørre dyrene!

En film som har som målsetning å gi barna kunnskaper om og interesse for dyrevelferd.

La oss spørre dyrene! La oss spørre dyrene! Filmen gir en innføring i dyrevelferd ved å vise adferdsbehovene til vanlige husdyr som griser, høner og sauer. Samtidig oppmuntres barna til å stille spørsmål med naturvitenskapelig skepsis, og til å vise empati.

I tilknytning til filmen er det utarbeidet forskjellige typer undervisningsmateriell.

Læreplan i naturfag

  • Etter 4. årstrinn
    • Mangfold i naturen
      • fortelle om dyr i nærområdet, diskutere dyrevelferd og skille mellom meninger