Film

Jakten på den gode energi

Jakten på den gode energi

Energisenteret har laget filmserie Jakten på den gode energi. Elektromagnetisk induksjon, bioenergi, vindenergi, solenergi og vannenergi blir forklart på en ny og spennende måte.

Jakten på den gode energi Energisenteret fyller 25 år og har i den anledning laget fem filmer om fornybar energi. Serien, som innholder vann- vind- bio- og solenergi, i tillegg til elektromagnetisk induksjon, har de valgt å kalle Jakten på den gode energi. Energisenteret i Hunderfossen er et opplevelsessenter for vannkraft og andre fornybare energikilder. I skoleåret underviser de opptil 10 000 skoleelever i primært 7. og 10. trinn.

Filmene er laget sammen med Kindergarten Media, kjent fra blant annet NRK Newton.

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • gjøre rede for bruken av noen energikilder før og nå, og innhente informasjon og statistikk fra ulike kilder for å beskrive og diskutere mulige konsekvenser av energibruken for miljøet lokalt og globalt
 • Etter 10. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på
 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Energi for framtiden
   • gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden
   • gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde
   • gjøre rede for forskjellen mellom energikilder og energibærere og en aktuell energibærer for framtiden
 • Etter Vg1 - yrkesfaglige utdanningsprogram
  • Energi for framtiden
   • gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden
   • gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde
 • Etter Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse
  • Energi for framtiden
   • gjøre rede for forskjellen mellom energikilder og energibærere og en aktuell energibærer for framtiden