Film

Fossil Rock Anthem

Fossil Rock Anthem

I denne animerte filmen synges det om fossiler. Her er det mye fagkunnskap komprimert til 3 minutter.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • forklare hovedtrekkene i evolusjonsteorien og gjøre rede for observasjoner som støtter teorien
   • forklare hovedtrekk i teorier for hvordan jorda endrer seg og har endret seg gjennom tidene, og grunnlaget for disse teoriene

Læreplan i geofag - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Geofag X
  • Jorda i forandring
   • gjøre rede for den geologiske tidsskalaen og metoder som brukes til å fastsette relativ og absolutt alder
 • Geofag 1
  • Jorda i forandring
   • gjøre rede for den geologiske tidsskalaen og metoder som brukes til å fastsette relativ og absolutt alder
 • Geofag 2
  • Geoforskning
   • planlegge, gjennomføre, presentere og vurdere forsknings- og feltarbeid i en geotop