Film

Fra sjø til fjell

Fra sjø til fjell

  • Utgiver: Skolelaboratoriet for biologi og Intermedia ved UiO
  • Språk: bokmål
  • Utgitt: 2002
  • Varighet: 1 time
  • Format: DVD
Filmen gir en innføring i økologien til ulike vegetasjonstyper fra strand, via løvskog, myr, ferskvann og barskog til fjellet. De biotopene som vises er sentrale økosystemer i Norge. 

Filmen gir et klart innblikk i problemene nær havet, både på eksponert og beskyttet strand med eksempler på organismer som er tilpasset forholdene. De spesielle forholdene på overgangen mellom kulturmark og omgivende skog er illustrert. Innen løvskogen er det fokusert på de næringsrike forholdene med stort mangfold av organismer. Ulike typer av organismer tilpasset forholdene i ferskvann og fattig myr er også tatt med. I barskogen er det ofte fattige forhold og fokuset er rettet mot de begrensninger det fører med seg i artsmangfoldet. I fjellet er det særlig pekt på funksjonene langs to gradienter, nemlig rabbe-, snøleiegradienten og næringsgradienten.