Film

The Greenland Ice Sheet in a Changing Climate: Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic

The Greenland Ice Sheet in a Changing Climate: Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic

I forbindelse med forskningsprosjektet SWIPA (Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic) ble det laget en kort dokumentar som viser hvordan varmere klima har gitt akselererende smelting av is og tining av permafrost i Arktis.

Blå isbre nordvest på Grønland. Foto: Lars Witting/ARC-PIC.COM Blå isbre nordvest på Grønland. Foto: Lars Witting/ARC-PIC.COM

Det ligger også rapporter (bl.a. på engelsk og dansk) som pdf på nettsiden.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Stråling og radioaktivitet
   • gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak
 • Etter Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse
  • Stråling og radioaktivitet
   • gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak

Læreplan i geofag - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Geofag 2
  • Klimaendringer
   • presentere informasjon om klimaendringer i polare områder og gjøre rede for ulike syn på årsaker til klimaendringer og virkninger av dem