Ekstern læringsressurs

Practical chemistry

Dette britiske nettstedet inneholder en rekke kjemiforsøk. Nettstedet har en søkefunksjon som gjør det enkelt å søke forsøk tilpasset både nivå og tema.

practicalchemistry.org