Ekstern læringsressurs

NMR - interaktivt selvstudium

Dette er et selvstudium i 1H-NMR. Ved å jobbe seg gjennom opplegget kan elevene lære å tolke enkle spektre. Veiledningen inneholder både relevant teori og enkle oppgaver (på engelsk).

wfu.edu

Læreplan i kjemi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

  • Kjemi 2
    • Analyse
      • utføre analyser med kolorimetri og tolke enkle massespektre og 1H-NMR-spektre