Ekstern læringsressurs

naturvernforbundet.no/klima

Nettstedet viser hvordan enkeltpersoner og bedrifter kan redusere sine klimagassutslipp. Her finner du også bakgrunnsstoff om klima.

naturvernforbundet.no

Læreplan i naturfag

 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Bærekraftig utvikling
   • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster
   • undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg
 • Etter Vg1 - yrkesfaglige utdanningsprogram
  • Bærekraftig utvikling
   • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster
   • undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg

Læreplan i biologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Biologi 2
  • Økologi
   • forklare korleis økosystem kan endre seg over tid, og knyte det til klimaendring og andre miljøproblem

Læreplan i geofag - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Geofag 2
  • Klimaendringer
   • drøfte etiske utfordringer knyttet til klimaendringer

Læreplan i teknologi og forskningslære - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Teknologi og forskningslære 1
  • Teknologi, naturvitenskap og samfunn
   • drøfte etiske, miljømessige, kulturelle og politiske sider ved teknologisk utvikling