Ekstern læringsressurs

Universet

Temaside med fagartikler m.m.

forskning.no

Læreplan i naturfag

  • Etter 10. årstrinn
    • Fenomener og stoffer
      • beskrive universet og ulike teorier for hvordan det har utviklet seg
      • undersøke et emne fra utforskingen av verdensrommet, og sammenstille og presentere informasjon fra ulike kilder