Ekstern læringsressurs

Planeter

Temaside med fagartikler om planeter i vårt solsystem og universet.

forskning.no

Læreplan i naturfag

  • Etter 10. årstrinn
    • Fenomener og stoffer
      • beskrive universet og ulike teorier for hvordan det har utviklet seg