Ekstern læringsressurs

Hudkrem – et kosmetisk produkt

I denne aktiviteten skal elevene lage hudkrem. Denne aktiviteten er en av Skolelaboratoriet i kjemi sine Kjemi på boks-aktiviteter.

mn.uio.no

Læreplan i naturfag

 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Ernæring og helse
   • gjøre rede for noen hovedbestanddeler i kosmetiske produkter og lage et slikt produkt med egen varedeklarasjon
 • Etter Vg1 - yrkesfaglige utdanningsprogram
  • Ernæring og helse
   • gjøre rede for noen hovedbestanddeler i kosmetiske produkter og lage et slikt produkt med egen varedeklarasjon