Ekstern læringsressurs

Oksygengass

Framstilling av oksygengass med katalysator. Denne aktiviteten er en av Skolelaboratoriet i kjemi sine "Kjemi på boks"-aktiviteter.

mn.uio.no

Læreplan i kjemi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

  • Kjemi 1
    • Språk og modeller i kjemi
      • gjøre rede for forhold som påvirker reaksjonsfarten