Ekstern læringsressurs

Navn og formler i uorganisk kjemi

Gjennom dette selvstudiumprogrammet kan alle bli eksperter på å lage formler og sette navn på uorganiske stoffer.

nomenklatur.viten.no

Læreplan i kjemi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

  • Kjemi 1
    • Språk og modeller i kjemi
      • sette navn på enkle uorganiske forbindelser ved hjelp av regler for navnsetting