Ekstern læringsressurs

Kloakk

Få kunnskaper om rensing av vann og forstå konsekvensene av egen atferd og miljøkostnadene ved rensing.

miljolare.no

Læreplan i kjemi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Kjemi 1
  • Vannkjemi
   • gjennomføre forsøk med renseprosesser for vann og gjøre rede for forurensning i drikkevannskilder

Læreplan i teknologi og forskningslære - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Teknologi og forskningslære 1
  • Den unge forskeren
   • planlegge, gjennomføre, analysere og dokumentere systematiske målinger om støy, luftforurensning, inneklima og vannkvalitet, og drøfte virkninger på helse og miljø