Ekstern læringsressurs

Tre foreldre

En ny teknikk for kunstig befruktning er nylig blitt godkjent av engelske myndigheter. Teknikken har vært kontroversiell fordi den resulterer i babyer med DNA fra tre personer (kromosomer fra foreldrene, og mitokondrielt DNA fra en donor). I dette undervisningsopplegget skal elevene lære om hvordan denne behandlingen kan hjelpe kvinner med en alvorlig arvelig sykdom slik at de kan få et friskt barn – og om hvorfor metoden likevel er omstridt. De bruker etiske argumenter for å vurdere om de vil anbefale metoden til et par som har sykdommen.

engagingscience.eu

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Forskerspiren
   • identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk
  • Mangfold i naturen
   • gjøre rede for celledeling og for genetisk variasjon og arv
 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Forskerspiren
   • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder
  • Bioteknologi
   • forklare begrepene krysning og genmodifisering og gi eksempler på hvordan bioteknologi brukes til modifisering av egenskaper hos planter og dyr
   • gi en oversikt over ulike former for medisinsk bruk av bioteknologi og diskutere muligheter og utfordringer ved slik bruk
   • sammenligne argumenter om bruk av bioteknologi og drøfte ulike faglige og etiske problemstillinger knyttet til disse
 • Etter Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse
  • Forskerspiren
   • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder
  • Bioteknologi
   • forklare begrepene krysning og genmodifisering og gi eksempler på hvordan bioteknologi brukes til modifisering av egenskaper hos planter og dyr
   • gi en oversikt over ulike former for medisinsk bruk av bioteknologi og diskutere muligheter og utfordringer ved slik bruk
   • sammenligne argumenter om bruk av bioteknologi og drøfte ulike faglige og etiske problemstillinger knyttet til disse