Ekstern læringsressurs

Dyrk dine egne kroppsdeler

Behovet for nye organer som kan erstatte syke og utslitte organer blir stadig større, fordi folk lever stadig lenger. En mulig løsning er å dyrke nye organer i laboratoriet, med celler som vi tar fra pasientens egen kropp. Og i det siste har forskerne begynt å eksperimentere med 3D-printerteknologi for å printe ut levende vev, som etter hvert kan utvikles videre til printing av organer. Elevene skal se på eksempler med ulike organer for å vurdere om dette er mulig, og så avgjøre om den nye teknologien er et godt alternativ til å transplantere organer fra en donor.

engagingscience.eu

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Forskerspiren
   • identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk
 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Forskerspiren
   • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder
  • Bioteknologi
   • gi en oversikt over ulike former for medisinsk bruk av bioteknologi og diskutere muligheter og utfordringer ved slik bruk
 • Etter Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse
  • Forskerspiren
   • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder
  • Bioteknologi
   • gi en oversikt over ulike former for medisinsk bruk av bioteknologi og diskutere muligheter og utfordringer ved slik bruk

Læreplan i biologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Biologi 1
  • Fysiologien til mennesket
   • gjere greie for oppbygginga av og funksjonen til sentrale organsystem i kroppen, og drøfte årsaker til sjukdommar som har samanheng med livsstil
 • Biologi 2
  • Den unge biologen
   • diskutere på eit fagleg grunnlag etiske utfordringar innanfor biologisk forsking
  • Bioteknologi
   • gjere greie for den biologiske verdien av stamceller, forklare prinsippa for reproduktiv og terapeutisk kloning og drøfte etiske sider ved val av ulike kjelder for stamceller