Ekstern læringsressurs

Insekter til lunsj

Verdens befolkning er i stadig økning, og vårt forbruk av kjøtt vokser mot stadig nye høyder. Vanlig husdyrhold krever svært mye av jordas naturressurser og skaper også mye forurensning. Så nå har noen forskere foreslått at vi kan begynne å spise insekter for å løse vårt matproblem. I denne aktiviteten skal elevene planlegge en meny til skolekantinen hvor de selger smakfulle retter lagd av insekter som alternativ til hamburger og kyllingsalat. Kan de bruke overbevisende argumentasjon og kunnskap om naturressurser for å få andre elever til å velge insekter til lunsj?

engagingscience.eu

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Forskerspiren
   • trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra tekster i ulike medier og lage en presentasjon
  • Mangfold i naturen
   • fortelle om hvordan noen planter, sopp og dyr brukes i ulike tradisjoner, blant annet den samiske, og diskutere om bruken er bærekraftig
 • Etter 10. årstrinn
  • Forskerspiren
   • skrive forklarende og argumenterende tekster med referanser til relevante kilder, vurdere kvaliteten ved egne og andres tekster og revidere tekstene
 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Forskerspiren
   • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder
  • Bærekraftig utvikling
   • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster
 • Etter Vg1 - yrkesfaglige utdanningsprogram
  • Bærekraftig utvikling
   • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster
 • Etter Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse
  • Forskerspiren
   • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder