Ekstern læringsressurs

Hvor mye strøm?

I denne aktiviteten skal elevene tenke seg at det kommer nye grenser på hvor mye strøm vi får bruke i hjemmet. Elevene skal beregne hvor mye energi som kreves av alle de ulike apparatene våre i løpet av en dag ved vanlig bruk. Så får de vurdere hvordan de kan skjære ned på forbruket dersom det blir innført nye og enda strengere regler for hvor mye strøm vi får bruke. Vil elevene dusje kortere og bruke kaldere vann – eller kanskje kutte ut hårføneren?

engagingscience.eu

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Forskerspiren
   • innhente og bearbeide naturfaglige data, gjøre beregninger og framstille resultater grafisk
  • Fenomener og stoffer
   • gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi og effekt
 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Forskerspiren
   • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder
  • Bærekraftig utvikling
   • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster
 • Etter Vg1 - yrkesfaglige utdanningsprogram
  • Bærekraftig utvikling
   • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster
 • Etter Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse
  • Forskerspiren
   • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder