Ekstern læringsressurs

Plast under press

I dette undervisningsopplegget skal elevene undersøke om poser av nedbrytbar plast kan være et alternativ til vanlige plastposer. De skal formulere spørsmål som de kan stille til eksperter på plast og miljø. Så skal de gjøre seg opp en begrunnet oppfatning om følgende spørsmål: Kan nedbrytbare plastposer løse problemene som dagens plastposer skaper for miljøet?

engagingscience.eu

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Teknologi og design
   • beskrive livsløpet til et produkt og diskutere i hvilken grad produktet er forenelig med bærekraftig utvikling
 • Etter 10. årstrinn
  • Forskerspiren
   • identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk
  • Teknologi og design
   • teste og beskrive egenskaper ved materialer som brukes i en produksjonsprosess, og vurdere materialbruken ut fra miljøhensyn
 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Forskerspiren
   • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder
  • Bærekraftig utvikling
   • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster
 • Etter Vg1 - yrkesfaglige utdanningsprogram
  • Bærekraftig utvikling
   • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster
 • Etter Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse
  • Forskerspiren
   • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder