Ekstern læringsressurs

Erfaringslæring på sykkel

Det er sammenheng mellom erfaring og ulykkesrisiko. Trygg Trafikk anbefaler å bruke sykkelen for å få erfaring som kjørende. På sykkel kan elevene trene på plassering i veibanen, vikeplikt, oppmerksomhet, bruk av blikket, tegngivning og samspill i trafikken.

tryggtrafikk.no