Ekstern læringsressurs

Klimaendringer kjenner ingen grenser

Undervisningsmateriell fra Redd Barna om klimaendringer. Klimarommet gir barn og unge kunnskap om klima og miljø, og engasjerer dem i klimaspørsmål og i sin egen fremtid. 

reddbarna.no

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • forklare begrepet klima, kjenne til noen årsaker til klimaendringer og undersøke og registrere konsekvenser av ekstremvær
 • Etter 10. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner