Ekstern læringsressurs

Nordlysvarsling – hvordan gjøre det selv

I dag finnes det en hel rekke med nordlysvarslingstjenester på nett. Disse fungerer i all regel meget godt. I denne oppgaven skal vi finne ut hvordan vi kommer fram til et pålitelig nordlysvarsel gjennom å gjøre det selv. Hovedverktøyet er ACE-satelliten. 

narom.no

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Stråling og radioaktivitet
   • forklare hvordan nordlys oppstår, og gi eksempler på hvordan Norge har vært og er et viktig land i forskningen på dette feltet
 • Etter Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse
  • Stråling og radioaktivitet
   • forklare hvordan nordlys oppstår, og gi eksempler på hvordan Norge har vært og er et viktig land i forskningen på dette feltet