Hopp til hovedinnhold
Ekstern læringsressurs

Modellhus

Elevene skal lage et hus i miniatyr, og på den måten lære en del grunnleggende om både teknologi og bygging av hus. Elevene vil lære en del sentrale begrep og teknikker for bygging av hus.
De vil også lære å anvende matematikk i praksis i forbindelse med målinger og beregninger, og ved bruk av målestokk.

valgfag.treveven.no