Ekstern læringsressurs

Astronominyheter på norsk tilrettelagt for barn og unge

ESO-pressemeldingene spesielt tilrettelagt for barn og unge – på norsk.

eu-unawe.org

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Forskerspiren
   • skrive forklarende og argumenterende tekster med referanser til relevante kilder, vurdere kvaliteten ved egne og andres tekster og revidere tekstene
   • identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk
  • Fenomener og stoffer
   • undersøke et emne fra utforskingen av verdensrommet, og sammenstille og presentere informasjon fra ulike kilder