Ekstern læringsressurs

Effekt og energiproduksjon i et vannkraftverk

Undervisningen tar utgangspunkt i effekt produsert i et vannkraftverk. Elevene får trening i å gjøre beregninger med effekt i realistiske sammenhenger. Elevene planlegger utbygging av et vannkraftverk. Det inngår også et simuleringsprogram i GeoGebra som elevene kan bruke til å undersøke hvor mye vannkraftverket produserer og hvor store inntektene blir.

energinorge.no

Læreplan i fysikk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

  • Fysikk 1
    • Klassisk fysikk
      • gjøre rede for energibegrepet og begrepene arbeid og effekt og foreta beregninger og drøfte situasjoner der mekanisk energi er bevart