Ekstern læringsressurs

Elevens naturfagrapport som eksempeltekst

Gode elevtekster egner seg godt for å synliggjøre det enkelte fags tekstkultur. Videoen «Elevens naturfagrapport som eksempeltekst», viser hvordan en god elevtekst brukes som eksempeltekst for å synliggjøre en naturfaglig skrivemåte for elevene. Hvis elevene skal bli kompetente til å skrive laboratorierapporter, må de ha eksplisitt undervisning i denne sjangeren.

skrivesenteret.no