Ekstern læringsressurs

Elevens naturfagrapport som eksempeltekst

Gode elevtekster egner seg godt for å synliggjøre det enkelte fags tekstkultur. Videoen «Elevens naturfagrapport som eksempeltekst», viser hvordan en god elevtekst brukes som eksempeltekst for å synliggjøre en naturfaglig skrivemåte for elevene. Hvis elevene skal bli kompetente til å skrive laboratorierapporter, må de ha eksplisitt undervisning i denne sjangeren.

skrivesenteret.no

Læreplan i naturfag

 • Etter 4. årstrinn
  • Forskerspiren
   • skrive rapporter og beskrivelser, revidere innhold etter tilbakemelding, vurdere innholdet i andres tekster og lage enkle digitale sammensatte tekster
 • Etter 10. årstrinn
  • Forskerspiren
   • formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner og resultater i en rapport