Ekstern læringsressurs

Kannibalkameratene – å lese for å lære i naturfag

Elevene lærer mye bedre når de får spesifikke instrukser om hva de skal se etter i tekstene de leser, når de får spesifikk hjelp til å sortere informasjon, og hjelp til å tolke og reflektere over tekstens innhold. 

lesesenteret.uis.no

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Forskerspiren
   • trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra tekster i ulike medier og lage en presentasjon
  • Mangfold i naturen
   • beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og dyrearter og ordne dem systematisk