Ekstern læringsressurs

Kannibalkameratene – å lese for å lære i naturfag

Elevene lærer mye bedre når de får spesifikke instrukser om hva de skal se etter i tekstene de leser, når de får spesifikk hjelp til å sortere informasjon, og hjelp til å tolke og reflektere over tekstens innhold. 

lesesenteret.uis.no