Hopp til hovedinnhold
Ekstern læringsressurs

Avfallspyramiden

LOOP Miljøskoles Avfallspyramide er et interaktivt undervisningsopplegg bygget på den kjente modellen for avfallshierarkiet, en figur som illustrerer prioriteringene i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall. Man kan klikke seg inn på de ulike lagene i pyramiden og finner der faktainformasjon, filmklipp og oppgaver som elevene kan løse i fellesskap eller hver for seg. Det er laget undervisningsopplegg for både barnetrinn og ungdomsstrinn. Alt innholdet er knyttet opp mot kompetansemålene i læreplanene. 

avfallspyramiden.no