Ekstern læringsressurs

Vi følger et tre i fire årstider

Undervisningsopplegget er bygget opp rundt et lønnetre. Andre trær kan også brukes, men lønn er spesielt lett å kjenne igjen og lett å bruke. Undervisningsopplegget er basert på jevnlige turer til treet, der elevene blir kjent med det, har samtaler og gjør forskjellige aktiviteter. På aIle utflukter er det en samtale under trekronen. Det er best og mest praktisk om treet er i skolens nabolag. Hver elev trenger en egen skrivebok til å tegne og skrive om treet og naturen.

nhm.uio.no

Læreplan i naturfag

 • Etter 2. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • bruke observasjoner til å beskrive kjennetegn ved årstidene og fortelle om hvordan man i samisk kultur deler inn året
 • Etter 4. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • observere, registrere og beskrive endringene som skjer med et tre eller en annen flerårig plante over tid