Hopp til hovedinnhold
Ekstern læringsressurs

Inkluderende læringsaktiviteter i kroppsøving

Dette aktivitetsheftet er utarbeidet i forbindelse med et lærerkurs i kroppsøving ved Norges idrettshøgskole. Lærerkurset ønsker å fokusere på bevissthet og kompetanse rundt det å håndtere mangfold, forskjeller og usikkerhet hos elevene gjennom kroppsøving og fysisk aktivitet. Målet er å skape et inkluderende kroppsøvingsfag for alle, uavhengig av forutsetninger og bakgrunn, der elevene kan utfordre seg selv på sitt eget nivå. Det er gitt ut et eget kompendium til kurset med teoretisk innføring og praksiseksempler. Dette aktivitetsheftet er således et supplement til dette kompendiet, men kan også benyttes uavhengig av dette.

Håper at dette heftet vil kunne gi deg inspirasjon til å sette i gang med slike læringsaktiviteteter i kroppsøvingsundervisningen din. Eksemplene i første del av heftet kan benyttes som en aktivitetsbank, der du kan sette sammen øvelsene etter dine egne ønsker, behov og muligheter. I andre del er det forslag til noen undervisningsopplegg som passer for en dobbelttime i kroppsøving. Ved spørsmål, tilbakemeldinger og forslag til flere aktiviteter setter jeg stor pris på om du kontakter meg. (Se kontaktinfo på forsiden av heftet).

docplayer.me