Hopp til hovedinnhold
Ekstern læringsressurs

Kraftskolen: Energi og klima

Klimaet på kloden vår er i endring. Den globale temperaturen aukar, polane smeltar, havnivået stig, vind og havstraumar blir meir uføreseielege. Det er ikkje fyrste gongen i jorda si historie at klimaet er i endring, men det nye er at det er vi menneske som mest sannsynlege er årsaka til endringane. Det er laga oppgåver og quiz til filmen.

kunnskapsfilm.no