Ekstern læringsressurs

Nanoskolen: Energi og miljø

Nanoteknologi blir et viktig verktøy for å løse framtidens energiutfordringer både når det gjelder solceller, CO2-rensing, saltkraft og hydrogenlagring. Dette er en film med tilhørende oppgaver om dette temaet.

 

nanoskolen.no

Læreplan i naturfag

 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Forskerspiren
   • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder
  • Bærekraftig utvikling
   • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster
  • Energi for framtiden
   • gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden
   • gjøre rede for forskjellen mellom energikilder og energibærere og en aktuell energibærer for framtiden
 • Etter Vg1 - yrkesfaglige utdanningsprogram
  • Bærekraftig utvikling
   • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster
  • Energi for framtiden
   • gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden
 • Etter Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse
  • Forskerspiren
   • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder
  • Energi for framtiden
   • gjøre rede for forskjellen mellom energikilder og energibærere og en aktuell energibærer for framtiden

Læreplan i kjemi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Kjemi 2
  • Materialer
   • gi eksempler på nanomaterialer, hvordan de framstilles, hva som skiller dem fra vanlige materialer, og hva de kan brukes til

Læreplan i teknologi og forskningslære - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Teknologi og forskningslære X
  • Teknologi, naturvitenskap og samfunn
   • drøfte etiske, miljømessige, kulturelle og politiske sider ved teknologisk utvikling
   • gjøre rede for utvikling og produksjon av et teknologisk produkt og vurdere produktets brukervennlighet, utviklingsmuligheter og miljøpåvirkning
 • Teknologi og forskningslære 1
  • Teknologi, naturvitenskap og samfunn
   • drøfte etiske, miljømessige, kulturelle og politiske sider ved teknologisk utvikling
   • gjøre rede for utvikling og produksjon av et teknologisk produkt og vurdere produktets brukervennlighet, utviklingsmuligheter og miljøpåvirkning
 • Teknologi og forskningslære 2
  • Forskning, teknologi og samfunn
   • gjøre rede for betydningen av naturvitenskapelig forskning og teknologiutvikling for næringsliv og samfunn
   • drøfte økonomiske, miljømessige og etiske spørsmål i forbindelse med naturvitenskapelig forskning og teknologiutvikling