Ekstern læringsressurs

Kraftskolen: Fossile brensler

Fossile brensler som olje, kull og gass er de mest brukte energibærerne i verden i dag. De viktigste bruksområdene er oppvarming av boliger, produksjon av elektrisitet og drivstoff for transportmidler som biler, båter og fly. Klimaforskere er redde for at CO2-utslippene knyttet til det høye forbruket av fossile brensler skal føre til klimaendringer. Hvorfor er det vanskelig å slutte med den omfattende bruken av fossile brensler? Det er laget oppgaver og quiz til filmen.

kunnskapsfilm.no

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • gjøre rede for bruken av noen energikilder før og nå, og innhente informasjon og statistikk fra ulike kilder for å beskrive og diskutere mulige konsekvenser av energibruken for miljøet lokalt og globalt
 • Etter 10. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner
  • Fenomener og stoffer
   • forklare hvordan råolje og naturgass er blitt til
   • forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på
 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Stråling og radioaktivitet
   • forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren
 • Etter Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse
  • Stråling og radioaktivitet
   • forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren

Læreplan i geofag - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Geofag 2
  • Georessurser
   • beskrive hvordan forekomster av olje, kull og gass ble dannet, og hvordan de påvises og utvinnes
   • drøfte miljøproblemer knyttet til utnyttelse av georessurser og teknologien som blir brukt

Læreplan i teknologi og forskningslære - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Teknologi og forskningslære X
  • Teknologi, naturvitenskap og samfunn
   • drøfte etiske, miljømessige, kulturelle og politiske sider ved teknologisk utvikling
 • Teknologi og forskningslære 1
  • Teknologi, naturvitenskap og samfunn
   • drøfte etiske, miljømessige, kulturelle og politiske sider ved teknologisk utvikling

Læreplan i samfunnsfag

 • Kompetansemål etter 10. årssteget
  • Geografi
   • undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling
   • undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt